MIKKO

Bột bánh xèo, bánh khọt

Chi tiết →

MIKKO - Bột bánh xèo, bánh khọt Hương Xưa

MIKKO - Bột vỏ bánh Su kem

MIKKO - Bột bánh bông lan hấp

MIKKO - Bột vỏ bánh Su kem

MIKKO - Bột vỏ bánh Su kem

Giá: 18.000 VNĐ

MIKKO - Bột bánh bông lan hấp

MIKKO - Bột bánh bông lan hấp

Giá: 30.000 VNĐ

VIKYBOMI - Bột bánh mì Đen

VIKYBOMI - Bột bánh mì Đen

Giá: 66.000 VNĐ

MIKKO - Bột bánh bò Hương Xưa

MIKKO - Bột bánh bò Hương Xưa

Giá: 24.000 VNĐ

2zero - Cà phê Collagen sữa (ăn kiêng)

2zero - Cà phê Collagen sữa (ăn kiêng)

Giá: 66.000 VNĐ

MIKKO - Bột chiên gà

MIKKO - Bột chiên gà

Giá: 15.000 VNĐ

MIKKO - Bột bánh xèo, bánh khọt

MIKKO - Bột bánh xèo, bánh khọt

Giá: 23.000 VNĐ

MIKKO - Tempura bột chiên hải sản, rau, củ, quả

MIKKO - Tempura bột chiên hải sản, rau, củ, quả

Giá: 15.000 VNĐ

MIKKO - Bột chiên đa dụng

MIKKO - Bột chiên đa dụng

Giá: 17.000 VNĐ

MIKKO - Bột chiên phồng Fritter

MIKKO - Bột chiên phồng Fritter

Giá: 17.000 VNĐ

MIKKO - Bột vỏ bánh Su kem

MIKKO - Bột vỏ bánh Su kem

Giá: 18.000 VNĐ

MIKKO - Bột vỏ bánh trung thu

MIKKO - Bột vỏ bánh trung thu

Giá: 30.000 VNĐ

VIKYBOMI - Bột bánh Sandwich

VIKYBOMI - Bột bánh Sandwich

Giá: 34.000 VNĐ

MIKKO - Bột bánh Doughnut

MIKKO - Bột bánh Doughnut

Giá: 48.000 VNĐ

MIKKO - Bột vỏ bánh Topping

MIKKO - Bột vỏ bánh Topping

Giá: 44.000 VNĐ

MIKKO - Bột bánh bò Hương Xưa

MIKKO - Bột bánh bò Hương Xưa

Giá: 24.000 VNĐ

MIKKO - Bột nước cốt dừa

MIKKO - Bột nước cốt dừa

Giá: 17.000 VNĐ

MIKKO - Bột bánh chuối hấp

MIKKO - Bột bánh chuối hấp

Giá: 22.000 VNĐ

MIKKO - Bột bánh lọt

MIKKO - Bột bánh lọt

Giá: 22.000 VNĐ

MIKKO - Bột bánh cuốn

MIKKO - Bột bánh cuốn

Giá: 18.000 VNĐ

2zero - Cà phê Collagen sữa (ăn kiêng)

2zero - Cà phê Collagen sữa (ăn kiêng)

Giá: 66.000 VNĐ

2zero - Cà phê sữa hòa tan Sanok

2zero - Cà phê sữa hòa tan Sanok

Giá: 66.000 VNĐ

VIKYFOOD - Hạt CHIA (Chia seeds)

VIKYFOOD - Hạt CHIA (Chia seeds)

Giá: 300.000 VNĐ

VIKYBOMI - Bột Collagen dưỡng da

VIKYBOMI - Bột Collagen dưỡng da

Giá: 365.000 VNĐ

2zero - Cà phê sữa hòa tan Big Coffee

2zero - Cà phê sữa hòa tan Big Coffee

Giá: 40.000 VNĐ

VIKYBOMI - Nhân đậu đỏ

VIKYBOMI - Nhân đậu đỏ

Giá: 120.000 VNĐ

VIKYBOMI - Nhân đậu xanh

VIKYBOMI - Nhân đậu xanh

Giá: 120.000 VNĐ

VIKYBOMI - Nhân trà xanh

VIKYBOMI - Nhân trà xanh

Giá: 120.000 VNĐ

VIKYBOMI - Nhân bánh su kem

VIKYBOMI - Nhân bánh su kem

Giá: 62.000 VNĐ

VIKYBOMI - Nhân khoai môn

VIKYBOMI - Nhân khoai môn

Giá: 120.000 VNĐ

Hãy gọi cho chúng tôi!     [ x ]